VŨ ĐÌNH TOAN - ĐÁNH GIÁ TOUR PHAN THIẾT

Tên công ty: Cty Xây Dựng Thanh Toàn

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Tuyến tour: TP.HCM - PHAN THIẾT - TP.HCM


Sau chuyến tham quan chúng tôi rất hài lòng về dịch vụ công ty cung cấp . Hướng dẫn viên và tài xế nhiệt tình.